Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

RÁDIOFREKVENČNÝ PRÍSTROJ NA ZOSÚLADENIE FÁZ

Prístroj je vhodný na  zosúladenie fáz sietí VN pod napätím pred ich spojením. Súprava prístrojov sa skladá z vysielača a prijímača, s rádiofrekvenčným spojením.    
Prijímač vydáva odlišné svetelné a zvukové signály o tom, či zistil fázu súhlasnú alebo odlišnú od fáze pripojenej na vysielač. Zisťovanie je možné vykonávať priebežne, bez časového obmedzenia.  Vzdialenosť pre dorozumievanie medzi vysielačom a prijímačom je 15-20 m. Prístroje sa môžu používať s manipulačnou tyčou pre príslušnú úroveň napätia.

 

Recommended products

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-MT-3F

Umelá záťaž typu A VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

Stránky