Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

VKP-36M - MINI NAPÁJACÍ DETEKTOR PRE MEDIÁLNE NAPÁJANIE

Môžu sa použiť na indikáciu menovitého napätia na zariadeniach so striedavým prúdom. Môžu byť použité spolu s ovládacími tyčami vhodnými pre testované úrovne napätia. Pri detekcii menovitej úrovne napätia zariadenie vydáva aj zvukový signál a indikátor svetelného indikátora.

Menovité napätie
10-36 kV

Max. Napätie
40,5 kV

Prahové napätie
3,6 kV <Uk <4,5 kV

Kód produktu
b: 505004
g: 505006

Recommended products

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

ELMA 2100x

S LED svietidlom veľkej intenzity, s meracím vedením s extra ohybnou so silikónovou izoláciou.    

Stránky