Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

VKP-TD04KV - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD04KV je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka je schopná detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 0,4 kV. Z relatívne veľkej vzdialenosti (2 - 4 metre) s jednotkou môžeme určiť, či je kábel aktívny. Zariadenie je vodotesné.

typ
VKP-TD04KV

kvalifikácia
EN 61010-1
EN 61326-1

Kód produktu
547 919

Recommended products

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

Stránky