Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

PRÍSTROJ NA IDENTIFIKÁCIU BÁBLOV-VKP-IKA

Prístroj VKP-IKA pre zisťovanie káblov je vhodný pre vyhľadávanie zemných káblov bez napätia. Súprava sa skladá z dvoch prístrojov, z vysielača impulzov napájaného z akumulátora a z prijímača magnetických  impulzov napájaného z batérií. Po pripojení vysielača na koniec kábla v beznapäťovom stave sa pomocou prijímača dá v káblovom kanáli alebo v odokrytom káblovom výkope príslušný kábel rýchlo identifikovať.         Spojenie medzi vysielačom a prijímačom sa uskutočňuje pomocou rádiového spojenia. Jej dosah sa môže meniť medzi 100 a 2000 m, podľa podmienok šírenie rádiového signálu.  

Kvalifikácia
EN 61010-1

EN 61010-2-031

EN 61326-1

Kód výrobku 
547 910

Recommended products

VKP-TD04KV - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD04KV je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka je schopná detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 0,4 kV.

PRÍSTROJ NA SLEOVANIE FÁZ NA ZBERNICIACH

Rádiofrekvenčná súprava A VKP-AMM pre meranie prúdu je vhodná pre rýchle meranie prúdu v sietiach 0,4-35 kV (so zbernicami alebo s vonkajším vedením).  Meracia súprava pozostáva z vysielača s prúdo

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

VKP-TD-50M - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD 50 M je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka dokáže detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 230V / 50Hz.

VKP-TD04-20K - Detektor intenzity poľa

Pevný detektor intenzity poľa VKP-TD04 20K je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka dokáže detegovať elektrické pole generované živými drôtmi 0,4-20 kV.

Stránky