Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

PRÍSTROJ NA SLEOVANIE FÁZ NA ZBERNICIACH

Rádiofrekvenčná súprava A VKP-AMM pre meranie prúdu je vhodná pre rýchle meranie prúdu v sietiach 0,4-35 kV (so zbernicami alebo s vonkajším vedením).  Meracia súprava pozostáva z vysielača s prúdovým meničom a rádiofrekvenčného merača s vysielacou a prijímacou jednotkou. Namerané hodnoty vysielač odosiela do prijímača.    
Namerané hodnoty sa zobrazujú na LCD displeji prijímača. Meracie zariadenie s vysielačom sa umiestňuje na vedenie pomocou manipulačnej tyče učenej pre danú napäťovú sústavu. Rádifrekvenčný dosah zariadenie je 15 metrov.    

Voliteľný rozsah meraní 
0-200 A

0-500 A

0-1000 A

0-2000 A

Typ
VKP-AMM

Kód výrobku
b: 547908

g: 547909

Recommended products

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-MT-3F

Umelá záťaž typu A VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

VKP-TD04KV - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD04KV je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka je schopná detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 0,4 kV.

VKP-TD-50M - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD 50 M je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka dokáže detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 230V / 50Hz.

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

Stránky