Nachádzate sa tu

  • English
  • Magyar
  • Slovenčina

RÁDIOFREKVENČNÝ PRÍSTROJ NA ZOSÚLADENIE FÁZ

Prístroj je vhodný na  zosúladenie fáz sietí VN pod napätím pred ich spojením. Súprava prístrojov sa skladá z vysielača a prijímača, s rádiofrekvenčným spojením.    
Prijímač vydáva odlišné svetelné a zvukové signály o tom, či zistil fázu súhlasnú alebo odlišnú od fáze pripojenej na vysielač. Zisťovanie je možné vykonávať priebežne, bez časového obmedzenia.  Vzdialenosť pre dorozumievanie medzi vysielačom a prijímačom je 15-20 m. Prístroje sa môžu používať s manipulačnou tyčou pre príslušnú úroveň napätia.

 

Recommended products

VKP-TD04KV - Detektor intenzity poľa

Detektor intenzity poľa VKP-TD04KV je prijímač s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotka je schopná detegovať elektrické pole generované sieťovými napäťovými káblami 0,4 kV.

ELEKTROMER, UMELÉ ZAŤAŽENIE -VKP-M2

Umelá záťaž typu VKP-MT/3F slúži na orientačné zistenie prevádzkyschopnosti a chýb jedno- a trojfázových elektromerov. Zaťažovací prúd sa dá meniť vo veľkých odstupoch v rozmedzé 4-60 A.

ELMA 2000x

S LED svietidlom veľkej intenzity, s meracím vedením s extra ohybnou so silikónovou izoláciou.    

Stránky